Luverne Tae Kwon Do

EVENTS

May 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
4:15p Taekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Mon, April 29, 2019 4:15PM - 7:15PM
30
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Thu, May 2, 2019 4:15PM - 7:15PM
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Mon, May 6, 2019 4:15PM - 7:15PM
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Thu, May 9, 2019 4:15PM - 7:15PM
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Mon, May 13, 2019 4:15PM - 7:15PM
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Thu, May 16, 2019 4:15PM - 7:15PM
Clark Taekwondo Tournament
Clark Taekwondo Tournament
Sat, May 18, 2019
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Mon, May 20, 2019 4:15PM - 7:15PM
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Thu, May 23, 2019 4:15PM - 7:15PM
GM. Pak Celebration
GM. Pak Celebration
Sat, May 25, 2019
Location: Ames, IA
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Mon, May 27, 2019 4:15PM - 7:15PM
4:15pTaekwondo Class - Luverne
Taekwondo Class - Luverne
Thu, May 30, 2019 4:15PM - 7:15PM
1
Buffalo Days Demo
Buffalo Days Demo
Sat, June 1, 2019
Location: Luverne, MN